Návratné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Návratné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna
Návratné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Rekonstruujete nebo opravujete rodinný dům, či bytovou jednotku? Bydlíte v Brně? A vlastní vyčleněné prostředky tuto opravu, či modernizaci ani zdaleka nepokryjí? Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, jsou návratné účelové půjčky, které poskytl Fond rozvoje bydlení města Brna určeny právě vám! Podmínky pro půjčku bez ručitele rozhodně nejsou nikterak přísné.

Kdo může o půjčku zažádat?

Každý, kdo opravuje nebo modernizujete stávající bytovou jednotku, či rodinný domek určený ke stálému obývání.  Žádost o půjčku je nutno doložit prostřednictvím předem určeného speciálního formuláře, který obsahuje jisté formální a obsahové náležitosti. K vyřízení půjčky žadatel nepotřebuje ručitele. Půjčka je totiž jištěna zástavním právem ve prospěch města Brna.

Přečtěte si zajímavý článek:  Když se zpozdí mateřská...

Kdo o půjčku žádat nemůže?

Každý, kdo nesplňuje výše uvedené podmínky (neopravuje nebo nemodernizuje rodinný dům, či byt) nebo vlastník bytu, či domu, který je zatížen exekucí, zástavním právem nebo konkurzním řízením. Pokud však vaše nemovitost nepodléhá výše uvedenému, s vyřízením žádosti o zvýhodněnou půjčku byste neměli mít problém.

Jaká je úroková sazba půjčky?

Vypůjčené finance jsou zatíženy roční úrokovou sazbou ve výši 3 %. Doba splatnosti půjčky se pohybuje v rozmezí od 5, do 8 let. Využití finančních prostředků, které byly v rámci této půjčky poskytnuty, bude kontrolovat peněžní ústav, město a Městská stavební policie města Brna. Pokud by tyto orgány zjistily v rámci kontroly nedostatky, hrozí dlužníkovi smluvní pokuta ve výši 20 % z neoprávněně čerpaných finančních prostředků.

Přečtěte si zajímavý článek:  Nebankovní půjčku v Brně zajistí Extra finance